Dan: 1. november, 2007

Vsaj delno

sem izpolnil cilj … ki sem si ga zastavil … ob prenosu bloga na wordpress

sicer še daleč od tega … da bi v php urejal enako suvereno kot v html … a vseeno mi je sedaj zadeva bistveno bližja

 

rezultat so popravki php kod … v katerih je do sedaj mrgolelo napak

Predhodna verzija

Predhodna verzija - CSS

 

in so sedaj odpravljene … kar se sicer le minimalno odraža na zunanjem izgledu1 … a mnogo bolj v notranjosti … tudi avtorjevi

Popravljena verzija

Popravljena verzija - CSS

 

  1. pravzaprav odvisno od operacijskega sistema in brskalnika []